ΠΑΦΟΣ F.C. ΛΤΔ

ONLINE TICKETING

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ / ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΝΑ 2018-2019

1.Εάν είστε ήδη εγγεγραμένοι στο Σύστημα Εισιτηρίων μπορείτε να συνδεθείτε (Log in) εισάγοντας το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και τον κωδικό πρόσβασης.
2.Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο Σύστημα Εισιτηρίων θα πρέπει να γίνει πρώτα η Εγγραφή (Register) συμπληρώνοντας την Αίτηση (Application form) με όλα τα στοιχεία σας.
Πατώντας «Καταχώρηση» θα συνδεθείτε αυτόματα στο Σύστημα Εισιτηρίων. 

Ανανέωση Εισιτηρίου Διαρκείας:

•Αφού συνδεθείτε στο Σύστημα Εισιτηρίων επιλέγετε «Εισιτήρια Διαρκείας».
•Εμφανίζονται δύο επιλογές και επιλέγετε την επιλογή «Ανανέωση Εισιτηρίου Διαρκείας 2018-2019»
•Εμφανίζετε η σελίδα συμπλήρωσης των στοιχείων του Εισιτηρίου Διαρκείας 2017-2018 με τις πιο κάτω επιλογές:
  1.Barcode (δεκαψήφιος αριθμός)
  2.Τμήμα
  3.Σειρά
  4.Θέση
•Αφού συμπληρωθούν σώστα όλα τα πεδία, πατώντας «Καταχώρηση» θα εμφανίζονται τα στοιχεία του κατόχου. Πατώντας ξανά «Καταχώρηση» θα προστήθετε στο καλάθι σας το ανανεωμένο Εισιτήριο Διαρκείας.
•Μπορείτε να επαναλάβετε την διαδικασία αυτή για ανανέωση επιπλέον Εισιτηρίων Διαρκείας. Μέγιστος αριθμός 6 Εισιτήρια Διαρκείας ανά αγορά.
•Πατώντας «Συνέχεια» θα εμφανιστεί το Καλάθι των αγορών σας. Μπορείτε, αν επιθυμείτε, να διαγράψετε ό,τι βρίσκετε στο καλάθι σας ή ακόμα και να διαγράψετε συγκεκριμένα Εισιτήρια Διαρκείας.
•Πατώντας στην «Ολοκλήρωση Άγορας»
•Θα πρέπει να γίνει αποδοχή των «Όρων Χρήσης» και μετά να επιλέξετε την «Πληρωμή». Υπάρχει επιπλέον χρέωση €5 ανά εισιτήριο διαρκείας για έξοδα επεξεργασίας.

Αγορά νέου Εισιτηρίου Διαρκείας:

•Αφού συνδεθείτε στο Σύστημα Εισιτηρίων επιλέγετε «Εισιτήρια Διαρκείας».
•Εμφανίζονται δύο επιλογές και επιλέγετε την επιλογή «Αγορά Εισιτηρίου Διαρκείας 2018-2019»
•Εμφανίζεται το Στάδιο και μπορείτε να επιλέξετε το τμήμα για το οποίο ενδιαφέρεστε.
•Αφού επιλέξετε το τμήμα, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε την κατηγορία Εισιτηρίου Διαρκείας για κάθε θέση που επιλέγετε και ακολούθως να προχωράτε στο «Προσθήκη στο καλάθι». Μέγιστος αριθμός 6 Εισιτήρια Διαρκείας ανά αγορά τόσο από το ίδιο τμήμα όσο και από διαφορετικό. Προϋποθέτει την επιλογή «προσθήκη στο καλάθι» η εναλλαγή από τμήμα σε τμήμα.
•Πατήστε «Συνέχεια» για να καταχωρήσετε τα στοιχεία του κατόχου που αντιστοιχεί στην κάθε θέση. Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία για κάθε κάτοχο πρέπει να κάνετε «Καταχώρηση». Το κάθε εισιτήριο διαρκείας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ξεχωριστή ταυτότητα.
•Πατώντας «Συνέχεια» θα εμφανιστεί το Καλάθι των αγορών σας. Μπορείτε, αν επιθυμείτε, να διαγράψετε ό,τι βρίσκετε στο καλάθι σας ή ακόμα και να διαγράψετε συγκεκριμένα Εισιτήρια Διαρκείας.
•Πατώντας στην «Ολοκλήρωση Άγορας»
•Θα πρέπει να γίνει αποδοχή των «Όρων Χρήσης» και μετά να επιλέξετε την «Πληρωμή». Υπάρχει επιπλέον χρέωση €5 ανά εισιτήριο διαρκείας για έξοδα επεξεργασίας